ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว / Permission of Tourism License no. 11/10323 Contact/Whatapp +66 63 5909632
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว / Permission of Tourism License no. 11/10323 Contact/Whatapp +66 63 5909632

ภาพทิวทัศน์บก (Landscape or Vista land)

ญี่ปุ่น Japan (โตเกียว/ดิสนี่แลนด์) / อิตาลี (โรม/เวนิส) / เดนมาร์ก / จีน (ปักกิ่ง จู่ไจ้ยโกว/ จางเจี่ยเจี้ย) / เนปาล (โพครา/ ปักกะปู / กาฐมาณฑุ)

ญี่ปุ่น Japan

(โตเกียว/ดิสนี่แลนด์)

อิตาลี Italy

(โรม/เวนิส)

เดนมาร์ก Denmark

ทริปการเดินทาง 28/11/2018

จีน China

(ปักกิ่ง จู่ไจ้ยโกว/ จางเจี่ยเจี้ย)

Nepal เนปาล

(โพครา/ ปักกะปู / กาฐมาณฑุ)

Proceed Booking